Robert Schumann föddes 1810 i tyska Zwickau. Eftersom hans far var bokförläggare, bokhandlare och författare väcktes hos honom redan i barndomen ett stort intresse för litteratur, och han skrev själv i ungdomen såväl dikter som essäer. Under uppväxten läste han bl.a. Johann Wolfgang von Goethe, lord Byron och Jean Paul och som 18-åring lärde Schumann personligen känna poeten Heinrich Heine. Vid samma tid skrev han sina första sånger, till dikter av Justinus Kerner.

Dock dröjde det till 1839 innan Schumann, vid 29 års ålder, började komponera romanser i större skala och 1840 tillkom hela 168 sånger. Möjligen var detta en följd av hans kamp att få gifta sig med sin pianolärares dotter, Clara Wieck - en kamp som han slutligen vann, då de mot Friedrich Wiecks vilja gifte sig i september 1840.

Då tillkom verk som sångcyklerna Liederkreis (op. 24) och Dichterliebe, med texter av Heine, Liederkreis (op. 39) med utvalda texter av Joseph von Eichendorff och Myrthen, 26 sånger med texter av bl.a. Goethe, Burns, Heine och Byron. Han återgick till Kerners dikter i bl.a. 12 Gedichte (op. 35). Clara skriver i sin dagbok angående några av makens Kerner-tonsättningar: “Han förstår texten på ett så vackert vis, djupare än någon annan tonsättare jag känner; ingen äger en sådan känslighet.”

Även om Clara kanske kan anses jävig i sammanhanget sammanfattar hon vad många efter henne har ansett om Schumann och hans Lieder-komponerande. Han hade en fantastisk förmåga att med stor insikt och varsamhet tonsätta noga utvalda dikter. Till sin samling av sånger för unga, Liederalbum für die Jugend, använde han sig enligt egen utsago enbart av ”texter som passar till barn och naturligtvis endast av de bästa poeterna”.

Mondnacht

Es war, als hätt' der Himmel,
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nur träumen müßt.

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.


Joseph Freiherr von Eichendorff, bearbetad av 
Robert Schumann till Leiderkreis (op. 39)


 

Make a free website with Yola