Gitarristerna Daniel Johansson och Samuel Edvardsson Wigervall har länge var för sig samarbetat med olika sångare. Med två gitarrer och den ofta anlitade romanssångaren John Kinell öppnar sig nya möjligheter både vad gäller repertoar och klangbredd. De skapar ett program - en föreställning - där Schumanns sånger och de texter han tonsatte står i centrum.

Då ett av huvudsyftena med programmet är att lyfta fram texternas betydelse för Schumann, som kompositör och som människa, faller det sig naturligt att låta skådespelaren Oskar Thunberg ikläda sig rollen som recitatör av textöversättningar samt av brev- och dagboksutdrag.

Programmets längd är cirka 80 minuter plus paus.

                                     
       Robert Schumann - Livet bakom sångernaUr Myrten op. 25                                              Zwei Venetianische Lieder: (Moore)
                                                              
            Leis´ rudern hier...
                                                                          Wenn durch die Piazetta...

                                                                          Du bist wie eine Blume (Heine)

Ur Dichterliebe op. 48                                       
Ich will meine Seele tauchen
(Heine)                                                              
Das ist ein Flöten und Geigen
                                                                          Ein Jüngling liebt ein Mädchen


Liederkreis op. 24                                             
Morgens steh´ ich auf und frage
(Heine)                                                            
Es treibt mich hin
                                                                         Ich wandelte unter den Bäumen
                                                                         Lieb´ Liebchen, leg´s Händchen
                                                                         Schöne Wiege meiner Leiden
                                                                         Warte, warte, wilder Schiffman
                                                                         Berg´ und Burgen schau´n herunter
                                                                         Anfangs wollt´ ich fast verzagen
                                                                         Mit Myrten und Rosen                                                        --Paus--


Ur Myrten op. 25                                      
      Widmung (Rückert)

Ur Liederkreis op. 39                              
        Intermezzo
(Eichendorff)                                                   
Die Stille
                                                                        Schöne Fremde


Ur op. 30                                                        
Der Knabe mit dem Wunderhorn (Geibel)

Ur Liederkreis op. 39                                   
  Im Walde

Ur op.127                                                       
Dein Angesicht (Heine)

Ur Liederkreis op.39                              
       Auf einer Burg
                                                                       In der Fremde
                                                                       Zwielicht
                                                                       In der Fremde
                                                                       Wehmut
                                                                       Mondnacht


Samtliga sånger är arrangerade för sång och gitarr/två gitarrer av Samuel Edvardsson Wigervall och Daniel Johansson. I programmet ingår texter hämtade från Clara och Robert Schumanns dagböcker och korrespondens.


 
 

 

Make a free website with Yola